top of page
Children in School Bus
Финансирање на ESSER

Законот за американскиот план за спас (ARP) од 2021 година, Јавен закон 117-2, беше донесен на 11 март 2021 година. Законот ARP обезбедува дополнително финансирање за училишните области за да одговорат на пандемијата COVID-19. Образовниот дел од ARP е познат како Фонд за итна помош за основно и средно училиште (ESSER III или ARP ESSER). Целта на фондот ESSER III е да го поддржи безбедното повторно отворање и одржувањето на безбедно работење на училиштата додека ги задоволува потребите за академско, социјално, емоционално и ментално здравје на учениците кои произлегуваат од пандемијата COVID-19.
 

Оваа анкета треба да ја информира секоја група засегнати страни за предвидените приоритети на областа и да бара повратна информација околу очекуваните активности преку овие фондови.

Целосниот опсег на барања можете да го прочитате овде:
  https://www.doe.mass.edu/federalgrants/esser/

DSC_0911.JPG

Училиштето за извонредност на Мартин Лутер Кинг, Џуниор, доби распределба од 2.720.097 американски долари што треба да се потрошат до јуни 2024 година. Затоа, ова ќе биде повеќегодишен план за предвидените активности.
 

Ве молиме прочитајте го секое прашање за дополнителни информации.

bottom of page