top of page
IMG_0872.jpeg
Aprantisaj pandan ete
Enfòmasyon sou Pwogram Ete

Pwogram ete nou an ap kouri soti 12 Jiyè - 30 Jiyè 2021 soti nan 8:30am - 1:00pm.
 

N ap fè entansyonèl konsantre sou sipòte etidyan nou yo ki gen plis difikilte nan ete sa a. Kòm sa yo, Pwogram Ete se envitasyon sèlman.
 

Nou ap fè patenarya tou ak Martin Luther King Family Services. Yo kapab bay swen pou tout jounen an - elèv yo pral nan pwogram akademik avèk nou jiska 1:00 pm epi apre tranzisyon nan Kan MLKFS soti 1:00 - 5:00 pm.

DSC_0897.JPG
Gade fichye nou an ak detay pou MLKFS

Ouvè a nenpòt elèv

bottom of page