top of page
DSC_0932.JPG
Sou nou

Misyon nou

Martin Luther King, Jr. Charter School of Excellence prepare elèv klas matènèl jiska klas senkyèm nan Springfield pou siksè akademik ak sitwayènte angaje grasa ensistans sou travay solid e difisil. Lekòl la enkòpore angajman Dr. King nan pi wo estanda nan bousdetid, patisipasyon sivik, ak ideyal kominote a renmen anpil.

Valè debaz yo

Promoting Social Justice
Respect
Integrity
Determination

Excellence

Rezilta ki baze sou MCAS

image-asset (1).png
DSC_0882.JPG

Enskri Jodi a

bottom of page