top of page
DSC_0932.JPG
Kontakte nou
DSC_0869.JPG

Byenveni nan MLK

Kontakte MLK Charter School

413-214-7806

info@mlkcs.org

285 Dorset Street
Springfield, MA 01108

Eseye enskri? Klike anba a

Orè travay

LENDI

8:30am - 3:45pm

MADI

8:30am - 2:00pm

MÈKREDI

8:30am - 3:45pm

JEDI

8:30am - 3:45pm

VANDREDI

8:30am - 3:45pm

Kontakte nou jodi a

Mèsi paske w te kontakte w, n ap retounen jwenn ou talè!

bottom of page