top of page
IMG_0872.jpeg
לימוד קיץ
מידע על תוכנית הקיץ

תוכנית הקיץ שלנו תפעל מה-12 ביולי עד ה-30 ביולי, 2021 בין השעות 8:30-13:00.
 

אנחנו מתמקדים בכוונה בתמיכה בלומדים הכי מתקשים שלנו בקיץ הזה. לפיכך, תוכנית הקיץ היא הזמנה בלבד.
 

אנחנו גם משתפים פעולה עם שירותי המשפחה של מרטין לותר קינג. הם מסוגלים לספק טיפול במשך היום המלא - התלמידים יהיו אצלנו בתכנות אקדמיות עד השעה 13:00 ואז יעברו למחנה MLKFS בין השעות 13:00 - 17:00.

DSC_0897.JPG
הצג את העלון שלנו עם פרטים עבור MLKFS

פתוח לכל תלמיד

bottom of page