top of page
DSC_0875.JPG
חינוך מיוחד

משימה

בית הספר למצוינות של מרטין לותר קינג ג'וניור מחויב לספק לתלמידים עם מוגבלויות גישה לתכנית הלימודים ולתוכניות החינוך הכלליות. בעזרת משאבים מחוזיים ושירותי ייעוץ נחוצים, אנו מסוגלים לספק את ההוראה הדרושה כדי לסייע לתלמידים עם מוגבלות לסגור את הפער בין יכולות המיומנות שלהם לבין הציפיות שלהם ברמת הכיתה.

אין לראות בתמיכה ובשירותים בחינוך המיוחד מודל נפרד, אלא כחלק מרצף התמיכות, השירותים וההתערבויות שנוצרו על מנת להבטיח שסביבת החינוך הכללית תהיה קשובה לצרכי הלמידה המגוונים של כל התלמידים. בעבודה משותפת, צוות החינוך הכללי וצוות החינוך המיוחד יכולים להבטיח הזדמנות שווה, השתתפות מלאה ותוצאות מוגברות לכל הלומדים, כולל תלמידים עם מוגבלות.

DSC_0905.JPG
צור קשר

אבי הרץ, מנהל חינוך מיוחד
ahertz@mlkcs.org
(413) 214-7806

bottom of page