top of page
DSC_0875.JPG
Специално образование

Мисия

Charter School of Excellence Martin Luther King Jr. Charter School of Excellence се ангажира да предостави на учениците с увреждания достъп до учебната програма и общообразователните програми. С ресурси в района и необходимите консултантски услуги, ние сме в състояние да предоставим необходимите инструкции, за да помогнем на учениците с увреждания да запълнят пропастта между способностите си за умения и очакванията им за степен.

Подкрепата и услугите за специално образование не трябва да се разглеждат като отделен модел, а вместо това като част от континуума от подкрепа, услуги и интервенции, създадени, за да се гарантира, че общата образователна среда отговаря на разнообразните потребности от обучение на всички ученици. Работейки заедно, общообразователният персонал и персоналът за специално образование могат да осигурят равни възможности, пълно участие и повишени резултати за всички учащи, включително ученици с увреждания.

DSC_0905.JPG
Свържете се с нас

Аби Херц, директор за специално образование
ahertz@mlkcs.org
(413) 214-7806

bottom of page