top of page
Children in School Bus
Финансиране от ESSER

Законът за американския спасителен план (ARP) от 2021 г., Public Law 117-2, беше приет на 11 март 2021 г. Законът за ARP предоставя допълнително финансиране за училищните райони, за да отговорят на пандемията COVID-19. Образователната част на ARP е известна като Фонд за спешна помощ за начално и средно училище (ESSER III или ARP ESSER). Целта на фонда ESSER III е да подкрепи безопасното повторно отваряне и поддържане на безопасна работа на училищата, като същевременно отговаря на академичните, социални, емоционални и психични нужди на учениците, произтичащи от пандемията COVID-19.
 

Това проучване има за цел да информира всяка група заинтересовани страни за очакваните приоритети на областта и да търси обратна връзка относно очакваните дейности чрез тези фондове.

Можете да прочетете пълния набор от изисквания тук:
  https://www.doe.mass.edu/federalgrants/esser/

DSC_0911.JPG

Мартин Лутър Кинг, младши Charter School of Excellence получи разпределение от $2 720 097, които да бъдат изразходвани до юни 2024 г. Следователно това ще бъде многогодишен план за очаквани дейности.
 

Моля, прочетете всеки въпрос за допълнителна информация.

bottom of page