top of page
Children in School Bus
ESSERi rahastamine

Ameerika päästeplaani (ARP) 2021. aasta seadus, avalik õigus 117-2, võeti vastu 11. märtsil 2021. ARP seadus annab koolipiirkondadele COVID-19 pandeemiale reageerimiseks lisaraha. ARP hariduse osa on tuntud kui põhikooli- ja keskkooli hädaabi (ESSER III või ARP ESSER) fond. ESSER III fondi eesmärk on toetada koolide ohutut taasavamist ja turvalist toimimist, täites samal ajal COVID-19 pandeemiast tulenevaid õpilaste akadeemilisi, sotsiaalseid, emotsionaalseid ja vaimse tervise vajadusi.
 

Selle uuringu eesmärk on teavitada iga sidusrühmade rühma eeldatavatest ringkonna prioriteetidest ja saada tagasisidet nende fondide kaudu eeldatavate tegevuste kohta.

Nõuete täielikku ulatust saate lugeda siit:
  https://www.doe.mass.edu/federalgrants/esser/

DSC_0911.JPG

Martin Luther King, Jr. Charter School of Excellence sai 2 720 097 dollari suuruse eraldise, mis kulub kuni 2024. aasta juunini. Seetõttu on see mitmeaastane kava eeldatavate tegevuste jaoks.
 

Lisateabe saamiseks lugege läbi iga küsimus.

bottom of page